Top scoring users

greyelf 115k Chapel 55.9k TheMadExile 55.4k HiEv 16.8k idling 11.9k Akjosch 8.5k Charlie 8.5k Deadshot 4.4k Liamw104 2.9k Jherek 2.7k SmuJamesB 2.7k klembot 2.4k Seyru 2.3k AnoeticDuckling 2.2k NotKostas 2.2k Glitchy 2.1k Superechidna 1.8k litrouke 1.7k geekdragon 1.6k kb 1.3k hkfto 1.3k Flamekebab 1.2k mazhem 1.1k RealityDev 1.1k wyrde 1.1k Sage 1k JoshGrams 1k AssiraBlack 970 MrPeppermint 950 Hexalby 940
...